Incariket och dess ursprung

 

 

R2Jag skriver om ämnet för jag tycker det är väldigt intressant. Jag har sett att t.ex. i “Svunna Riken” av Markus Hattstein står det en del om Incaindianer.

Incariket låg i Sydamerika. Folk bodde i området redan för 10000 år sedan. “La Sierra”, Andernas bergskedja med över 6000 meter höga toppar där befolkningen i Incariket bodde för det mesta i floddalar och i höglandet.

“La Selva”, tropisk urskog öster om Anderna där Incarikets inflytelse var som svagast.

Tidiga kutlurer före det landet var Chavin, Moche och Nuzca.

R1Den första Incakungen hette Manca Capac. Landet kallades sitt land för  “Tahuantintsuyu”. Det betyder “De fyra delarnas land”. Cuzco var motsvarigheten de hade till huvudstad. Gatorna var stenbelagda och det fanns stora torg med fontäner. Villorna och palatseten var fin pusslade av stenblock.

Jag har skrivit om indianer, Nordamerikas indianer tidigare. Här är en länk till det blogginlägget.

Indianernas ursprung

 

 

Ayers Rock

Ayers Rock, på aboriginerspråket Uluru, är en 600 miljarder år gammal sandstensmonolit i södra Northern Territory i Australien. Monoliten är ett inselberg, vilket innebär att det står kvar där omgivande berggrund har eroderats bort.

Den är 3,5 kilometer lång, upp till två kilometer bred och omkring 9 kilometer i omkrets. Denna formation består huvudsakligen av sandsten.

Ayers Rock ligger vid orten Yulara i  Nationalparken Uluru-Kata Tjuta.

Abotiginerstammen som i alla fall bor närmast heter “Ananga-stammen”.

Indianernas ursprung

Nordamerikas indianer vet jag finns i olika stammar. Det är t.ex. Apacherna, Siouxstammen, Cherokeestammen, Hopi-indianerna och Pueblo-indianerna.

“Svunna Riken” av Markus Hattstein tycker jag är en fin bok. Delen av boken om Nordamerikas indianer har iintressanta bilder. Jag vet att “indiantält” på alla indianstammars språk heter “tipi”.

Sedan c:a 18000 år f.kr. har människor levt på den nordamerikanska kontinenten. Det finns en mängd teorier om deras urprung, men troligtvis invandrade de från Östasien via Berings sund eller så kom de sjövägen. Den äldsta identifierbara indiankulturen anses vara Cloviskulturen (c:a 11600-10700 f.kr) som fått sitt namn efter de spjutspetsar som hittades utanför Clovisi amerikanska delstaten New Mexico och vars medlemmar va storviltjägare och samlare. Den földes av Folsomkulturen (c:a 10700-8500 f.kr.) som hade spetsar av flinta. Bland de regionala som uppstod under den följande tiden utmärker sig framför allt den för sina gravhögar och keramikprodukter kända Hopewell-kulturen  (c:a 300 f.kr.-500 e.kr.) i Ohio- och Mississippidalen.

 

“Försvinnande stjärnor, kretsande sopor”

“Den nya astronomin” lånade jag på Älvdalens Bibliotek. Jag bläddrade en del i den. Den är vädigt skickligt skriven och ingår i en “bokserie”.

Ljusföroreningar strålar ut från en mängd olika källor, framförallt gatubelysning, reklamskyltar, sportarenor och bilar. När de sedan sprids av molekyler i atmosfären kan ljuset bli så starkt att det skymmer stjärnljuset. Vid Mount Wilson-observatoriet i närheten av Los Angeles, Kalifornien, har det åttio år gamla 2, 5-metersteleskopet förlorat mycket av sin effekt på grund av ljus och luftföroreningar. Till och med vid Kitt Peak-observatoriet, beläget i öknen 100 från Tucson, Arizona, gör belysningen från den närbelägna staden, trots att den är hårt reglerad, natthimlen 6,5 procent ljusare än den skulle ha varit utan belysning

Samtidigt har rymden blivit mer och mer nedskräpad av uttjänta satelliter och satellitrester , använda raketsteg och kasserad utrustning. Även om rymdsopor har förstört många astronomiska fotografier med ljusstreck så är 48000 bitar rymdskräp ett ännu större hot mot nya observatorier som ska sändas upp.

 

Bergskedjan Anderna

Den extremt långa bergskedjan Cordillera de los Andes, det vill säga Anderna, som sträcker sig mellan Karibiska havet och långt söderut, är den längsta, sammanhängande bergskedjan i världen. Anderna kan också uppvisa fler landskapstyper och är rikare på iögonfallande naturfenomen än några andra högfjällsområden på jorden. Det spanska namnet Cordillera de los Andes brukar vanligen förkortas till Cordillerna, eller också använder men benämningen Anderma. Begreppet cordillera , det vill säga kedja, är den mycket träffande beskrivningen av på hur dessa bersmassiv är uppdelade i flera berskedjor vilka når höjder mellan 4000 och strax under 7000 meter. Mellan de olika bergskedjorna finns större eller mindre högslätter. Den högst belägna av dessa slätter är den upp till 500 kilometer breda Altiglano.

Ur “Levande Berg”

Fjordar

Ordet fjord används för att beteckna en havsvik (ofta smal, djup med branta väggar). Ursprunget till ordet söks i fornordiskans fjordher och ferthu som är nära besläktad med fjärd. En fjord är ett vattenområde som någon kan åka över till en viss plats. I Skottland finns det närbesläktade ordet firth som används på samma sätt som fjord i nordiska språk.

Tröskelfjord kallas en fjord som är grundare vid mynningen än längre in.

De längsta fjordarna i världen är:

Scoresby Sund på Grönland

Sognefjord i Norge

Hardangerfjorden i Norge

Albanobergen

Ringformigt bergmassiv cirka 20 kilometer sydöst om Rom. Albanobergen uppbyggas av lava . Där är en väldig krater vars rand i sydöst når 939 meter över havet. Inom den stora kratern finns en vulkankägla.

Albanosjön (Lago di Albano) ligger 239 meter över havet

Med sitt utmärkta klimat, sina skogar och storslagna natur har Albanobergen ända sen antikenvarit en mycket omtyckr tillflyktsort för Roms invånare.

Mest kända meteoritkratern

Canyon Diablo, Arizona, USA, platsen för jordens mest kända meteoritkrater. På en ökenartad slätt ligger innanför en ringformig vall en kraterliknande fördjupning med en diameter av mer än 1 kilometer och ett djup av 140 meter. Borrningar och andra undersökningar ha visat att kratern bildats vid nedslaget av en stor järnmeteorit. Man har funnit många skärvor av denna, tillsammans omkring 20 ton, men man har förgäves sökt efter den stora järnmassan. Denna har antagligen sprängts sönder och förgasats vid stöten mot jorden.

Källa. Svensk Uppslagsbok

 

Om Alperna

Europas största bergssystem, sträcker sig som ett brett bälte av bergskedjor och bergsgrupper i en båge. Alpernas gräns mot Apenninerna vilka av de flesta alpforskare anses vara en direkt fortsättning på Alperna utgöres av Collle di Altare. Östalpernas norra bergskedjezon går vid Wien över i Karpaterna, den inre zonen avgränsas mot ungerska slätten genom skarpa brottlinjer eller går utan skarpare gräns över i ett backlandskap.

På geologiska och geografiska grunder indelas Alperna i Västalperna och Östalperna. Västalperna indelas i sin tur i Centralalperna eller Schweiziska alperna och de egentliga Västalperna eller Fransk-italienska alperna.

Berget Mont Blanc är 4810 meter över havet.

Det finns den schweiziska platån (500-900 meter över havet) mellan Schweiz-alperna och Rhen-dalen och finns ochså bayerska högslätten som på liknande höjd utbreder sig framför Östalpernas norra rand.

Källa: Svensk Uppslagsbok 1965

Lite om London

London är medelpunkt för världsamfärdseln, på båda sidor av Thames, 75 kilometer ovanför dess mynning i Engelska Kanalen. Där är London: Surrey, Kent, Middlesex och Essex och indelas i 29 boroughs (stadskommuner). London-området indelas i 62 boroughs.

Det medeltida slottet The tower of London ligger i östra London. Några parker är: Hyde Park, Kensington Gardens, Green Park, S:t James, Regent Park, Victoria Park och Battersea Park. Alla är i stadens västra delar.

På södra sidan av Thames finns mest industriella och kommersiella anläggningar. I själva förorterna är det mycket så att det är vidsträckta moderna bostadskvarter med låga enfamiljshus och trädgårdstäppor.

Ur “Konversationslexikon”.