Hellenismen och annat

Tiden mellan Alexanders död och romarnas erövring av Egypten (323-30 f.kr.) kännetecknas av den grekiska kulturen (hellenismens) utbredning västerut till Rom och österut till Orienten, via Mindre Asien och Storsyrien till norra Indien- samtidigt som den själv påverkades av orientaliska element. Grekisk kultur och konst  sprängde sina gränser och skapade ett nytt ideal- kosmopoliten (världsmedborgaren) som kände sig hemma överallt där det fanns konst och bildning. Även om den hellenistiska härskarkulten var orientaliskt präglad, inte minst förgudandet av kungarna som uppträdde som konstmecenater, grundare och välgörare (energetes). Nya religioner uppstod genom sammansmältningen av gamla trosföreställningar.

Svunna Riken av Markus Hattstein

Länk till Wikipedia