A Voyage to Arcturus av David Lindsay

Boken är ett av de tidigaste exemplen på science fiction. Det är av han mest kända verk.

Boken utgavs redan 1920. Den är en sorts “drömmande” roman med inslag av “helt vilt fabulerande”. Huvudpersonen reser med en rymdfärd till Arcturus, vid en fjärran stjärna. Författaren Författarens beskrivning av magiker och mystiker är mycket inspirerad av surrealism.

Lindsay var mest intresserad av dessa författare: Walter Scott, Jules Verne, H. Rider Haggard och Robert Louis Stevenson. Han läste annars en hel del av de filosofiska verk som är mest kända. Han bor vanligen i sitt författarliv i London.

Nyupplaga av boken var allra först gången 1968.