Bergskedjan Anderna

Den extremt långa bergskedjan Cordillera de los Andes, det vill säga Anderna, som sträcker sig mellan Karibiska havet och långt söderut, är den längsta, sammanhängande bergskedjan i världen. Anderna kan också uppvisa fler landskapstyper och är rikare på iögonfallande naturfenomen än några andra högfjällsområden på jorden. Det spanska namnet Cordillera de los Andes brukar vanligen förkortas till Cordillerna, eller också använder men benämningen Anderma. Begreppet cordillera , det vill säga kedja, är den mycket träffande beskrivningen av på hur dessa bersmassiv är uppdelade i flera berskedjor vilka når höjder mellan 4000 och strax under 7000 meter. Mellan de olika bergskedjorna finns större eller mindre högslätter. Den högst belägna av dessa slätter är den upp till 500 kilometer breda Altiglano.

Ur “Levande Berg”