Mest kända meteoritkratern

Canyon Diablo, Arizona, USA, platsen för jordens mest kända meteoritkrater. På en ökenartad slätt ligger innanför en ringformig vall en kraterliknande fördjupning med en diameter av mer än 1 kilometer och ett djup av 140 meter. Borrningar och andra undersökningar ha visat att kratern bildats vid nedslaget av en stor järnmeteorit. Man har funnit många skärvor av denna, tillsammans omkring 20 ton, men man har förgäves sökt efter den stora järnmassan. Denna har antagligen sprängts sönder och förgasats vid stöten mot jorden.

Källa. Svensk Uppslagsbok