Om Alperna

Europas största bergssystem, sträcker sig som ett brett bälte av bergskedjor och bergsgrupper i en båge. Alpernas gräns mot Apenninerna vilka av de flesta alpforskare anses vara en direkt fortsättning på Alperna utgöres av Collle di Altare. Östalpernas norra bergskedjezon går vid Wien över i Karpaterna, den inre zonen avgränsas mot ungerska slätten genom skarpa brottlinjer eller går utan skarpare gräns över i ett backlandskap.

På geologiska och geografiska grunder indelas Alperna i Västalperna och Östalperna. Västalperna indelas i sin tur i Centralalperna eller Schweiziska alperna och de egentliga Västalperna eller Fransk-italienska alperna.

Berget Mont Blanc är 4810 meter över havet.

Det finns den schweiziska platån (500-900 meter över havet) mellan Schweiz-alperna och Rhen-dalen och finns ochså bayerska högslätten som på liknande höjd utbreder sig framför Östalpernas norra rand.

Källa: Svensk Uppslagsbok 1965