Lite om London

London är medelpunkt för världsamfärdseln, på båda sidor av Thames, 75 kilometer ovanför dess mynning i Engelska Kanalen. Där är London: Surrey, Kent, Middlesex och Essex och indelas i 29 boroughs (stadskommuner). London-området indelas i 62 boroughs.

Det medeltida slottet The tower of London ligger i östra London. Några parker är: Hyde Park, Kensington Gardens, Green Park, S:t James, Regent Park, Victoria Park och Battersea Park. Alla är i stadens västra delar.

På södra sidan av Thames finns mest industriella och kommersiella anläggningar. I själva förorterna är det mycket så att det är vidsträckta moderna bostadskvarter med låga enfamiljshus och trädgårdstäppor.

Ur “Konversationslexikon”.